HD2 Regnskab og Økonomistyring

Seminarrække i Regnskab og Økonomistyring

God opvarmning til dit afgangsprojekt

I seminarrækken vil du opnå en anvendelsesorienteret, men teoretisk velfunderet forståelse for en række regnskabs- og økonomistyringsmæssige problemstillinger. Du bliver trænet i at reflektere over og bruge relevante regnskabsteorier, modeller og metoder til løsningen af centrale problemstillinger inden for regnskab og økonomistyring. Du får også rutine i at fremlægge en udvalgt regnskabsmæssig problemstilling skriftligt og mundtligt over for andre og at forholde dig fagligt kritisk til andres analyser og løsningsforslag.

 


Kurset vil især have fokus på:
  • Forståelse for og løsninger på problemstillinger inden for regnskab og økonomistyring

ECTS

5

Pris i kr.

5.750

Undervisningsform

Skriftligt produkt i grupper med vejledning

Eksamensform

Individuel mundtlig stedprøve

Sprog

Dansk

Lokation

CBS, Frederiksberg

Periode

Uge 33 - 51

Få et fagligt boost

Tilmeld dig et kursus på HD