HD2 Kontraktret og Udbud

En unik uddannelse der giver dig indsigt i både økonomi og jura, og som gør dig i stand til at udvikle værdiskabende kontrakter. Du får en enestående evne til at arbejde på tværs af jura og forretningsudvikling på et fagligt højt niveau.

Media content for HD2 Kontraktret og Udbud
Media content for HD2 Kontraktret og Udbud

Forår 2023

Der er åbent for tilmelding til HD2. Tilmeldingsfristen til den samlede uddannelse på vinteroptag 2023 var den 11. januar 2023. Du kan dog stadig nå at tilmelde dig enkelte kurser i forårssemesteret 2023.

Introduktion

I en markedsøkonomi er indgåelsen og opfyldelsen af kontrakter en betingelse for, at markedet fungerer. I Danmark udgør offentlige indkøb alene 355 mia. kr. Dertil kommer de kontrakter, der indgås mellem private virksomheder og mellem virksomheder og forbrugere.

Vi indgår og underskriver i dag kontrakter i stor stil, udsender/modtager tilbud, arbejder direkte eller indirekte med udbud og/eller indkøb. Vi gør det endda i så stort et omfang, at det ikke længere kun er jurister, der sidder med opgaverne.

Det bliver tit og ofte en del af opgaveporteføljen uanset, hvad du arbejder med, også selvom du ikke nødvendigvis har de rette kompetencer til at løfte opgaverne.

Media content for Introduktion

Sommeroptag 2023

Tilmeldingsfrist

Du kan tilmelde dig fra februar. Tilmeldingsfristen er den 15. juni.

 

Studiestart og Intro

Undervisningen begynder i uge 34.

 

Semesterplan

Semesterplanen giver det fulde overblik over semesterets undervisning og eksamensdatoer.

Semesterplan for efterårssemester 2023 kommer til marts.

FORSTÅ UDDANNELSEN PÅ 3 MINUTTER

Hør studiekoordinator Kim Østergaard fortælle om HD2 Kontraktret og Udbud

Media content for FORSTÅ UDDANNELSEN PÅ 3 MINUTTER

Få tilsendt video-præsentation

Er du interesseret i at høre mere om det faglige indhold på HD2 Kontraktret og Udbud, og hvilke mulige karriereveje uddannelsen tilbyder, så vil vi gerne sende dig en videopræsentation af uddannelsen eller en af de ni andre HD2-uddannelser. 

Den samlede uddannelse

HD Kontraktret og Udbud klæder dig på til at kunne træffe kompetente beslutninger inden for kontraktindgåelser, tilbud, udbud, indkøb, administration og økonomistyring. Dette gælder både i den private og offentlige sektor indenfor B2B og B2C. Du får et kommercielt, værdiskabende og strategisk perspektiv på indgåelsen af aftaler. Formålet er at optimere aftalerne, for at kunne realisere virksomhedens strategi.

I det offentlige kan kontrakten også anvendes som et redskab til velfærdsmaksimering. Dette sker i et krydsfeltet mellem på den ene side udbuds- og kontraktret og på den anden side contract management. I den sammenhæng vil også betydningen af FN´s klimamål indgå.

Ved at vælge den samlede uddannelse tilmelder du dig et studieforløb, der tager to år på deltid. Du skal forvente at bruge ca. 20 timer ugentligt.

Kurser

Er du interesseret i at læse HD2 Kontraktret og Udbud i dit eget tempo, har du mulighed for at tilmelde dig kurser. 

Kurser kan også være en mulighed, hvis du har brug for en faglig opkvalificering inden for et bestemt emne. 

Med kurser på HD2 Kontraktret og Udbud kan du sammensætte din uddannelse, så den passer bedst for dig.

Media content for Kurser

HD2 Kontraktret og Udbud er en toårig uddannelse på deltid. Uddannelsen afsluttes med et tværfagligt afsluttende projekt. 

Specialiseringen er under udvikling og denne beskrivelse vil løbende blive opdateret med mere information om undervisningstidspunkter og -form samt beskrivelser af de obligatoriske kurser.

Mange af kurserne benytter sig af Blended Learning, som er en vekslen med fremmøde på CBS og online aktiviteter imellem undervisningsgangene. Blended Learning er således et tiltag, hvor digitale undervisningsformer (f.eks. quiz, video, film mv.) indgår som et supplement til fremmøde undervisning og på den måde kan understøtte din læring undervejs i forløbet.

HD2 Kontraktret og Udbud er delt op i et 1. år, som består af obligatoriske kurser og et 2. år, som består af valgfag, hvor du kan specialisere dig samt et afgangsprojekt.