Gå fra kompetence til ekspertise med uddannelse i direkte og indirekte skatter

Master i skat
Master i skat

Velkommen til Master i Skat

Master i Skat er en fleksibel 2-årig masteruddannelse indenfor skatteområdet, der henvender sig til den private og offentlige skattesektor i Danmark. Med Master i Skat opnår du det højeste kompetenceniveau, så du kan yde en optimal og korrekt løsning af "skatteopgaven i Danmark".

Master i Skat er en videregående uddannelse, der udbydes som åben uddannelse inden for rammerne i bekendtgørelsen om masteruddannelserne ved universiteterne. Uddannelsen er en forskningsbaseret, fuldt fleksibel, specialiseret efteruddannelse indenfor skatteområdet og har sit fundament i et nationalt fagligt netværk. Uddannelsen startede i januar måned 2004.

Uddannelsen er tilrettelagt således, at den kan gennemføres som et 2-årigt uddannelsesforløb på deltid, eller tages i det omfang og det tempo, den enkelte deltager ønsker, dog maximum 6 år. Uddannelsen består af såvel obligatoriske fag som valgfrie fag (specialer). Både obligatoriske og valgfrie fag kan læses som enkeltfag.

Master i Skat henvender sig til ansatte og selvstændigt erhvervsdrivende, der varetager skatteopgaven i Danmark, både i privat og offentligt regi.

Det er uddannelsens formål at formidle specifik viden om og forståelse for anvendelse af teori og empiri ved analyse og korrekt løsning af skatteopgaven i Danmark. De studerende opnår teoretisk, analytisk og metodemæssig indsigt og kompetence, der sætter dem i stand til at varetage skatteopgaven i forskellige sammenhænge.

  • at den studerende kan forstå og anvende teorier og arbejdsmetoder, der knytter sig til skatteopgaven
  • at den studerende kan analysere, evaluere og kritisk teste regler og praktisk regelanvendelse på skatteområdet
  • at den studerende kan danne synteser, der kan danne grundlag for korrekt valg mellem forskellige alternative løsningsmodeller

Master i Skat er på det højeste faglige niveau for en skatteuddannelse i Danmark, og da fagene kan læses som enkeltfag, er deltagelse på Master i Skat et muligt alternativ, der kan benyttes til obligatorisk efteruddannelse af statsautoriserede og registrerede revisorer (inden for efteruddannelsesområdet direkte og indirekte skatter), og af advokater og advokatfuldmægtige (inden for efteruddannelsesområdet kurser af generel og konkret betydning for advokaterhvervet).

Media content for Quote block
Skatteretten omhandler betydelige summer og er af afgørende betydning for det danske samfund. Samtidig er området juridisk indviklet, og det er essentielt, at der foretages en korrekt skatteafregning. Master i Skat højner ekspertisen inden for et område, der kan være utrolig komplekst, og med uddannelsen får man en specialviden, som kun få har, og som er meget efterspurgt.

Jane Bolander

Studieleder på Master i Skat og professor på CBS

Tilmelding til forårets fag er åben!

Media content on USP card for Se kalenderen for foråret
Se kalenderen for foråret

Se de foreløbige datoer for fag, du kan tage i foråret.

Media content on USP card for Se alle fag på Master i Skat
Se alle fag på Master i Skat

Se alle fag som udbydes - brug filtreringen for kun at se forårets fag.

Hør, hvorfor skatterådgiver Martin Christensen valgte Master i Skat

Media content for Hør, hvorfor skatterådgiver Martin Christensen valgte Master i Skat

Tilmeld dig vores nyhedsbrev eller hent vores brochure her

Spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os på telefon eller mail.