HD1

Afsluttende projekt

Kronen på værket

På dit afsluttende projekt skal du bringe alt det i spil, du har lært i løbet de tre første semestre. Du vælger selv en problemstilling - fx en case fra din arbejdsplads. Og du arbejder med projektet i forbindelse med intensiv holdundervisning og gruppevejledning, hvor vi bruger de erhvervsøkonomiske modeller og teorier, vi har arbejdet med på de enkelte kurser til at analysere og forstå de problemstillinger, som du og dine medstuderende har valgt at analysere. Projektet udvikler på den måde dine evner til selvstændigt at identificere, beskrive og bruge relevante teorier, modeller og metoder.

ECTS

10

Pris i kr.

7.500

Undervisningsform

On campus eller online

Sprog

Dansk

Kontakt

HD1

Få et fagligt boost

Tilmeld dig et kursus på HD.