HD1

En bred økonomisk efteruddannelse. Uddannelsen er relevant for alle - uanset baggrund - som ønsker at træffe bedre økonomiske velfunderede beslutninger i deres organisationer.

Media content for HD1
Media content for HD1

HD1 - forår 2023

Der er åbent for tilmelding til HD1. Tilmeldingsfristen til den samlede uddannelse på vinteroptag 2023 var den 18. januar 2023. Du kan dog stadig nå at tilmelde dig enkelte kurser i forårssemesteret 2023.

En fleksibel uddannelse

HD1 er en praksisnær og fleksibel erhvervsøkonomisk uddannelse, som giver dig adgang til alle ti HD2-uddannelser på CBS.

Du kan tilpasse HD1-uddannelsen dine behov. Du kan både vælge mellem undervisning on campus eller online, samt om du ønsker at tilmelde dig den samlede uddannelse på to år eller et enkelt kursus ad gangen. 

Media content for En fleksibel uddannelse

Sommeroptag 2023

Tilmeldingsfrist

Du kan tilmelde dig den samlede uddannelse fra februar. Tilmeldingsfristen er den 15. juni.

Studiestart og Intro

Intro afholdes i uge 34, og undervisningen begynder i uge 35.

Semesterplan

Semesterplanen giver det fulde overblik over semesterets undervisning og eksamensdatoer. 

Semesterplan for efterårssemester 2023 kommer til marts.

FORSTÅ UDDANNELSEN PÅ 3 MINUTTER

Hør studiekoordinator Carsten Scheibye fortælle om HD1

Media content for FORSTÅ UDDANNELSEN PÅ 3 MINUTTER

Få tilsendt video-præsentation

Er du interesseret i at høre mere om det faglige indhold på HD1, og hvilke mulige karriereveje uddannelsen tilbyder, så vil vi gerne sende dig en videopræsentation af HD1 eller en af vores 10 HD2-uddannelser. 

Den samlede uddannelse

Ved at vælge den samlede uddannelse tilmelder du dig et studieforløb, der tager to år på deltid. Du skal forvente at bruge ca. 20 timer ugentligt.

Undervisningen i efterårssemesteret 2023 udbydes på følgende dage:

On campus undervisning

  • Mandag & onsdag kl. 17.10 - 20.40
  • Tirsdag & torsdag kl. 17.10 - 20.40
  • Torsdag kl. 08.00 - 16.05
  • Lørdag/søndag ca. hver anden uge kl. 08.00 - 16.05

Online undervisning

  • Mandag & onsdag fra kl. 17.10
  • Tirsdag & torsdag fra kl. 17.10
  • Mandag & onsdag fra kl. 19.55

Kurser

Er du interesseret i at læse HD1 i dit eget tempo, har du mulighed for at tilmelde dig kurser. 

Kurser kan også være en mulighed, hvis du har brug for en faglig opkvalificering inden for et bestemt emne. 

Med kurser på HD1 kan du sammensætte din uddannelse, så den passer bedst for dig, både med hensyn til tempo og undervisningsform, fordi du frit kan vælge mellem kurser on campus eller online.

Media content for Kurser

Du kan læse online eller on-campus

HD1 - online

Online undervisning giver dig fleksibilitet i både arbejds- og privatlivet.

Du får varierende og ambitiøs onlineundervisning i form af online læringsredskaber, øvelsesopgaver, små læringsfilm og ikke mindst online møder.

Undervisningen på HD1 er baseret på teorigennemgang med eksempler fra den studerendes egen virkelighed og selvlæring gennem case- og projektarbejde. 

Undervisningen finder sted på fastlagte tidspunkter, men bliver også optaget og kan derfor ses når som helst, hvis det eksempelvis pga. tidsforskel ikke er muligt at følge undervisningen på det planlagte tidspunkt.

Vær opmærksom på, at eksamenerne (mundtlige og skriftlige stedprøver) på HD1 afholdes med fremmøde på CBS. Online studerende, der er bosat i udlandet, vil dog have mulighed for at afholde eksamenerne online.

 

HD1 - on campus

On campus undervisning er for dig, der kan lide den dynamik, der opstår i undervisningslokalet.

Undervisningen foregår på en af CBS' lokationer på Frederiksberg, som alle ligger tæt på en metrostation.

Undervisningen på HD1 er baseret på teorigennemgang med eksempler fra den studerendes egen virkelighed og selvlæring gennem case- og projektarbejde. 

Mange af kurserne på HD1 benytter sig af Blended Learning, som er en vekslen mellem undervisningsaktiviteter on campus på CBS og online aktiviteter. Blended Learning er således et tiltag, hvor digitale undervisningsformer (f.eks. quiz, film mv.) indgår som et supplement til on campus undervisning og på den måde kan understøtte din læring undervejs i forløbet.