HD2 Strategisk Salg og Marketing

Her får du redskaberne til, at være på forkant med markedet, da salg og marketing er den eneste faglighed, der koncentrerer sig om at skabe efterspørgsel i markedet. Andre fagligheder handler mere om at optimere, når efterspørgslen allerede er imødekommet.

Media content for HD2 Strategisk Salg og Marketing
Media content for HD2 Strategisk Salg og Marketing

Forår 2023

Der er åbent for tilmelding til HD2. Tilmeldingsfristen til den samlede uddannelse på vinteroptag 2023 var den 11. januar 2023. Du kan dog stadig nå at tilmelde dig enkelte kurser i forårssemesteret 2023.

Introduktion

Det moderne salg og marketing anerkender kompleksitet og dermed integrationen mellem dem.

Derfor sætter vi fokus på integration for at sige, at vi ikke automatisk opdeler fag på den traditionelle måde som f.eks. i enten marketing eller salg, ledelse eller implementering, online eller offline, B2B eller B2C, national eller international. Uanset teori eller praksis tror vi på CBS på, at det handler om, at god teori også er god praksis.

Udfordringen er imidlertid at forstå årsagssammenhænge. Derfor bliver meget af det, vi gør, eksperimenterende i sin natur, og vi er nødt til at opbygge modeller og metoder, der giver os systematisk læring og stadigt øger effektiviteten i, hvorfor vi gør det, og hvordan vi gør det.

Media content for Introduktion

Sommeroptag 2023

Tilmeldingsfrist:

Hvis du ønsker at starte på HD2 Strategisk Salg og Marketing i efteråret 2023, skal du tilmelde dig via vores ansøgningsportal senest d. 15. juni 2023. 

 

Studiestart:

Intro afholdes torsdag den 16. august 2023.

Undervisningen starter mandag d. 21. august 2023.   

 

Pensumliste: 

Kan findes på Academic Books' website ca. 2 uger inden studiestart.

FORSTÅ UDDANNELSEN PÅ 3 MINUTTER

Se ekstern lektor Per Bergfors fortælle om vækst, mersalg, diversitet og T-formede kompetencer, som er en integreret del af den nye HD2 Strategisk Salg og Marketing

Media content for FORSTÅ UDDANNELSEN PÅ 3 MINUTTER

Få tilsendt video-præsentation

Er du interesseret i at høre mere om det faglige indhold på HD2 Strategisk Salg og Marketing, og hvilke mulige karriereveje uddannelsen tilbyder, så vil vi gerne sende dig en videopræsentation af uddannelsen eller en af de ni andre HD2-uddannelser. 

Undervisningsformer

Undervisningen på HD2 Strategisk Salg og Marketing er enten 'on campus' eller 'online', og det har derfor betydning, hvornår du tilmelder dig:

  • Tilmelding med studiestart i august: On campus undervisning
  • Tilmelding med studiestart i januar: Online undervisning

On campus undervisning
Undervisningen foregår i CBS' bygninger på Frederiksberg, og finder sted mandage og torsdage i tidsrummet 17:10 - 20:30.

Undervisningen omfatter forelæsninger, øvelseslektioner, workshops og seminarer, og der arbejders med mini-cases (gruppearbejder), inddragelse af de studerenes egne erfaringer, samt aktuelle problemstilligner.

Online undervisning
På online-forløbet vil undervisningen bestå af videoer, podcast, quizzer om det faglige indhold, samt både individuelle og gruppeafleveringer.

Undervisningsmateriale bliver tilgængeligt hver mandag, og kan tilgås i løbet af ugen, og bliver anvendt i de kommende undervisningsaktivitet og opgaver.

Yderligere vil underviserne være til rådighed hver onsdag kl. 17:00 - 18:00 til at besvare spørgsmål til på Microsoft Teams, hvor det er frivilligt, om man ønsker at deltage. Spørgsmål kan derfor også stilles i løbet af ugen på et 'Q&A forum' på Canvas.

Info om kurser

Er du interesseret i at læse HD2 i dit eget tempo, har du mulighed for at tilmelde dig kurser. 

Kurser kan også være en mulighed, hvis du har brug for en faglig opkvalificering inden for et bestemt emne. 

Med kurser på HD2 kan du sammensætte din uddannelse, så den passer bedst for dig, både med hensyn til tempo og undervisningsform, fordi du frit kan vælge mellem kurser on campus eller online.

Media content for Info om kurser